AVBOB Poetry Project | ViewAllByLanguage

Poems by language

Filter by language
Order by
Poem title: Skipping Stones
There's a breeze that rustles the leaves but moves nothing else. And sometimes that is what grief is like, what love is like. That it would come in a...

View poem
Poem title: Motsadi tsholofelo
Lefatshe le tle le rorome Le tlhoge mmitlwa e e tlhabang botlhoko Lefifi le apese botshelo, tsela e nyelele Naga e shenne meno, ke tlhoke tshepo Ere k...

View poem