Poems by language

Filter by language
Order by
Poem title: Ndinobomi ndinekamva
Ngephezolo ndidle imbadu nembilini yam Ngelixa ilanga lisabele ubizo kunina Mna ndihlabe ikhwelo kumkhosi wam Isazela, intliziyo kunye nengqondo zisab...

View poem
Poem title: Ek is
moenie my soek in my graf want: ek is die son wat soggens vir jou opkom ek is die sifreën wat wyd oor jou val ek is die dou op die gras waar jy loop e...

View poem