Poems by language

Filter by language
Order by
Poem title: Ha ke buwe ka Avbob
Ha ke buwe ka avbob ke ithoke ngwaneso, Ke nka mathata ke a behe mahetleng ele kobo, Ha ke buwe ka avbob nna ke a ruta, Ke thusa malapa,ke pata bohlas...

View poem
Poem title: Hinkwaswo swa hela
Switshembhiso swa n'oka, Makungu ya nyamalala, Ku navela ka mbilu ka fa, Ivi milorho yi tshama yi ri milorho, Hinkwaswo swa ba ntambhu, Ku sala ku...

View poem