Poems by language

Filter by language
Order by
Poem title: Konke Kuyadlula
Konke Kuyadlula Mhlaba wahlula kudala, Ngokuhlangana nesikhathi, Esingahleki esingathi nsi, Esingalindi muntu, Esiqoqa ekuseni, Siqoqe nantamban...

View poem
Poem title: October Lilies (Bonatea speciosa)
– for my father, 1910-2003 Despite the passing tally of seasons, every year the whorls of green rise from black earth. Their glossy leaves pirouet...

View poem