Videos

How to enter the AVBOB Poetry Competition
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Afrikaans)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (English)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiXhosa)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sesotho)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Setswana)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sepedi)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiNdebele)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiZulu)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Siswati)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Tshivenda)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Xitsonga)
Behind the scenes
Afrikaans documentary
English documentary
Poem title: Ngoba ungithanda
Ngob' ungithanda Ungenze ngashiya konk 'okubi, Ungikhethis' indlel' entsha, Ungifundis' ukuthanda, Ungifundis' ukuzamukela, Ngokungithanda kwakho.. ...

View poem
Poem title: N'nwananga Mbuya
N’wananga mbuya Jaha ra mina Nyiko, U velekeriwa exikarhi ka ntsako wo tlurisa, U kula ku ri hava xo ndzi tsona vurhongo. U nghena xikolo, vadyondzi...

View poem