Videos

How to enter the AVBOB Poetry Competition
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Afrikaans)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (English)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiXhosa)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sesotho)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Setswana)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sepedi)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiNdebele)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiZulu)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Siswati)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Tshivenda)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Xitsonga)
Behind the scenes
Afrikaans documentary
English documentary
Poem title: Die dood het ingetrie
My hart raas in my binneste. Ek kannie meer inhou nie. My oë is nat van die trane. Sweet tap langs my hoof, soos Christus in Getsemanie: Die dood het ...

View poem
Poem title: Izimpande
Izimpande zempilo yami zaziwa yimi, Ngiyisihlahl' esinezimpande zenhlonipho, Ngiyophumeleliswa yizimpande zami, Ngiyigatsh' elinganakh' ukuziphakamisa...

View poem