The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Koke kuvela kuSomnini
Thatha ithemba lakho ulibeke kuye, Thatha imithwalo yakho uyinikele yena, Uyifuna nanyana yesabeka, Uthethelela ngaphandle kwemibandela. Ungumesuli wa...

View poem
Poem title: Muya wanga
U songo vhilaela muya wanga, Sokou thukha kha ḽeneḽo dumba, Naho hu si vhudzulo hau ha tshoṱhe, Vhudzulo hau ha tshoṱhe ndi tshalo, Hune wa ḓo awel...

View poem