The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Ilanga lenjabulo
Izinhliziyo zigcwel’ izinyembezi, Izinhliziyo zifukamel’ ukubalisa, Konk’ empilweni kumnyama, Unishiye ngokuzum’ umama wenu, Nikhihl’ isilil’ esingaph...

View poem
Poem title: Khombo ra Esidimeni
KHOMBO RA ESIDIMENI I vito ra Xiqhoza ro vula ndhawu ya ndzhuti, Kambe yi hundzuka ndhawu ya nhlomulo. Yi vile ndhawu ya ndzhuti malembe layo tala. ...

View poem