Blog

Poem title: Lehu ga o na ditlhong
Lehu ga o na ditlhong. Wena, naa ga o lewe ke ditlhong? Wa tsena ka mošate o se wa kokota wa tšeya mmago setšhaba? O lehodu. Lena setšhaba tsogang, ...

View poem
Poem title: Lerato la pelo yaka
Lerato la pelo ya ka Lerato la monate ha letswa botebong ba pelo, Lerato le kgothatsa ha e le la nnete, Le kgahlisa ha e se la maiketsiso, Le tha...

View poem