Blog

Poem title: N'WANANGA
Ntlhanu na mune wa tin'hweti U raharaha ekhwirini ra mina Swilumi, switlhavi ndzi tiyisela, Hi ku tsaka ku langutela n'wana, Hi ta vuriwa Manana-vu! ...

View poem
Poem title: Avbob.
Kwincwadi yethemba Bekusaqulunqwa amazwi Amazwi okuphosa ebantwini Kodwa wetshitshilili wena Mbutho Avbob wokunika ithemba ngesihobe Sihobe eso sivela...

View poem