Blog

Poem title: Kufa kungani ungafi?
Kufa, kawufanga ngoba kawufi, Ukuba bewungafa, bekuyothiwa kufeziwe, Izidalwa beziyotshakadula njengamathole, Ngoba laph' udlule khona kuyagobodiswa, ...

View poem
Poem title: mitodzi ya muno - Afrika Tshipembe ya mbura
Mitodzi ya Muno- Afrika Tshipembe ya mbura Afrika Tshipembe lo kunamisa tshifhatuwo Musi Afrika Tshipembe li tshi vha la nyota Afrika Tshipembe la vh...

View poem