The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Thabelo
Ndi khonani vhukuma. Mafhandeni a zwipikisi U ima na munwe na munwe, A mu ṋea ḽa tshimuya labi, Nga tshimuya shama ḽa omiswa, Ṱhama ya maboḓelo I s...

View poem
Poem title: I NDLELA YIN’WE NTSENA
I NDLELA YIN’WE NTSENA A hi rileni hi langutile eka Xikwembu, Hi Xona xi nga endla Tilo na Misava. Hinkwaswo leswi nga henhla matilweni na leswi ng...

View poem