The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Cathy
Certain things among the shadows of a man’s life do not have to be remembered: they remember themselves.” Black Elk Cascade of soaring notes...

View poem
Poem title: Ke a Hana
Kea Hana Ke hana ho inehela tshotlehong Ke hana ho phela ka thata Ke hana ho phela ka tshabo Ka baka la batho Ke hana ho mamella ditshebo Ke hana ho ...

View poem