Blog

Poem title: Uz' usibulisele
Uze usibulisele apho uya khona Olo ncumo lomntlantla zelungacimi Iziqhulu ebesifundula sonwabisana ngazo Zezilugcine uchulumanco endleleni yakho Uzub...

View poem
Poem title: E re nkabe
Ba boletše bagolo Ba re nkabe ke ngwan'a morago. Nkabe motswal'a bo "ke tla". Ke tla mo tsebiša ge le tlhaba, Ge pula e ka na, Ge le khuta ka dithaba....

View poem