Blog

Poem title: Letting go
I find the grave between clumps of plants, Fallen branches and twigs that crackle underfoot. Tall grass brushes against the sides of my legs. Kneelin...

View poem
Poem title: Thula
Thula ulalele ngiwu thixo, Imina ithemba lakho, Imina umesuli wenyembezi zakho. Uphumule umzimba wakhe, kodwa usaphila umoya wakhe, Thula uzungakhali...

View poem