Poems

Filter by language
Order by
Poem title: ximbilwani xa mina
ximbilwana xa mina ximbilwana xanga pho na xandla xi nga tatiki hambi xindzingiri xi xi tlulela kule Ndza xi twela ximbilwana xa mina I ndlawela-k...

View poem
Poem title: Umoya Onyenyezayo
Ngiphumelele ngob' ingqondo Beyithungelw' ethemben' elingabonwayo, Ilona themb' elivuselel' impilo yami, Ithemb' elingabonwayo liyizimpiko zami, Lin...

View poem