AVBOB Poetry Project | Poems

Poems

Filter by language
Order by
Poem title: amogela
Amogela baratiwa. Ntokolleng ke khutše. Ntumeleleng ke sepele. Le nkokile ke le bone. Ke leboga hlokomelo. Ke le šadiša ka pelo tše bohloko. Šalang l...

View poem
Poem title: Phuma langa ngikothe
Phuma langa ngikothe, Ngiwugombela kwesakhe, Angifuni sikothe siyinqwaba, Umdali wakubumb' enam' emqondweni, Wath' efaka lezi zifaca, Namaziny' a...

View poem