Poems

Filter by language
Order by
Poem title: Mitirho ya vulavula
Gama ra nsele ri tsandzekile. A ri ehleketa leswaku swi hetisekile, Ri rivala leswaku mitirho yi hanya hilaha ku nga heriki. Ina ri vutlile, kambe ...

View poem
Poem title: Ihlongandlebe
Ihlongandlebe Hamba juba bayokuchutha phambili, Makhuzw’ ekhuziw’ ongagqiziqakala, Maphungwa ngezitheb’ ubusuku nemini, Ushon’ uvumbuk’ usithela ngam...

View poem