Poems

Filter by language
Order by
Poem title: Akusemsuku Zatshwala
Mntanomuntu nginik' indlebe ngikhulume, Ngivulel' inhliziyo yakho ngizilahle, Kungenzek' engizokush' ukushay' indiva, Kungenzek' engizokush' ukuhlab' ...

View poem
Poem title: Carbon Copy
You're in the groove that crinkles in your grandson's cheek your essence moves in the lightness of his feet You're on the ball of his alert intellige...

View poem