Videos

Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Afrikaans)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (English)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiXhosa)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sesotho)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Setswana)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sepedi)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiNdebele)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiZulu)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Siswati)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Tshivenda)
Poet Interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Xitsonga)
How to enter the AVBOB Poetry Competition
Behind the scenes
Afrikaans documentary
English documentary
Poem Title: Rirhandzu
Rirhandzu Wena makotahinkwaswo, wena muhlanganisi, Wena u nga yiki hi nghohe, Eka wena vutomi byi nandzika kukota vulombe. Wena u nga yengiwiki...

View Poem
Poem Title: Akwaba
Kuthiwa masiginye nokuba kuyakrakra Kufa kunjalo kuyakrakra Sizonyamezela njengoomthikrakra Asizicelelanga sibone sekunje Kusiwa amadoda njengempukane...

View Poem